Coaching og karriererådgivnig

Karriererådgivning og Coaching


Coaching er et udviklingsværktøj, en struktureret spørgeramme, som kan anvendes som et middel til at sætte mål for fremtiden. Det kan være som hjælp til at tage en beslutning eller som hjælp til at undersøge ens egen motivation. Da jeg har mange års erfaring indenfor det at arbejde med menneskelige ressourcer vil sessionerne i det omfang det er nyttigt også indkludere rådgivning. Hvor coaching er baseret på at den enkelte selv har svarene er rådgivningen der, hvor jeg deler min viden og giver dig inspiration. Jeg har arbejdet med Human Resource Management siden 1997 og har rådgivet og coachet ledere og medarbejdere i større og mindre virksomheder i flere brancher.


Selvom vi mennesker er forskellige, så er der meget der binder os sammen og vi oplever en del fælles temaer, som har indvirken på vores trivsel i privaten og i arbejdslivet. Vi er alle i mere eller mindre grad optaget af at opnå anerkendelse, vi vil gerne bidrage, vi vil gerne tilhøre et fællesskab, vi vil gerne føle os tilstrækkelige og vi vil gerne gøre noget godt for andre. Det er nogle af byggestenene til selv at trives. Til tider kan det være en udfordring selv at overskue, hvor man står, hvor man gerne vil hen og hvordan man opnår det.


Det er her et coachingforløb kan bidrage til at sætte mål, få lagt en plan og forhåbentlig opnå resultater, som du umiddelbart troede var umulige. Som et vigtigt led i denne proces undersøger vi din bagvedliggende motivation for at stille de opstillede mål. Tid tider kan målene være lidt mere diffuse og sværere at måle, men det gør dem ikke mindre aktuelle.


Temaerne kan være mange, men for at konkretisere hvad forløbene kan indeholde kommer er et par eksempler: ønske om en bedre kommunikation med samarbejdspartnere, en ny selvforståelse, en bedre balance i arbejdsliv og privatliv, et ønske om at bringe flere kompetencer i spil, et ønske om karriereskift, mindre stress i hverdagen, ønske om at blive en bedre leder eller ønske om at få opbygget gode vaner i hverdagen.


Denne form for rådgivning og coaching har et anerkendende fokus og er fremtidsorienteret og samtaleformen skal ikke forveksles med terapi.

Læs om min baggrund klik her baggrund.


Coachingydelsen:

Sessionerne er typisk af 1½ times varighed og afholdes i Sundhedsværkstedet eller hjemme hos dig. Sessionerne koster kr 1.200 inkl. moms pr gang. Afhængigt af emne kan det være svært at forudsige, hvor mange sessioner der er brug for. I de fleste tilfælde vil tre sessioner være et godt udgangspunkt.