Forløb for ledere og medarbejdere

Forløb for ledere og professionelle der ønsker at opnå nye højder med high performing teams

Vi ved nok alle, at sunde medarbejdere ofte har færre sygedage, vi ved også, at træning er med til at påvirke vores stress modtagelighed. Vi ved også, at træning på arbejdspladsen kan være med til at skabe sammenhold og engagement.


I dag taler vi om de resiliente medarbejdere, der viser mod og rejser sig hurtigt, betragter fejl som læring og er mentalt stærke.


Der er desuden masser af undersøgelser, der viser at der er en sammenhæng mellem engagement og performance. Investerer ledelsen i medarbejdere, vil payback ofte vise sig gennem et øget engagement.


Her kommer et unikt koncept, der naturligvis er tilpasset den enkelte virksomhed, men som skaber sunde engagerede ledere og medarbejdere.


Fase 1

Commitment

Uge 1-2

Formål: 

Hvor der er vilje er der vej. Alle deltagere definerer et individuelt mål for forløbet. Dernæst defineres et mål for teamet. Alle mål deles i teamet, så der skabes commitment. Det forventes at I taler om Jeres mål, så I har mulighed for at støtte og inspirere hinanden undervejs. Det handler om at gøre hinanden bedre og lykkes sammen.Aktiviteter:

1.Intro præsentation hos jer, hvor jeg gennemgår forløbet samt de tanker og principper der ligger bag (ca 1 time)

2. I modtager hver et kort spørgeskema hvor I skal beskrive jeres commitment og målsætning. Dels for de næste 8 uger, men også på længere sigt. Hvad forventer i at få ud af en sådan ændring i din livsstil? Gerne både arbejdsrelateret og personligt.

Fase 2

Kickstarter

Uge 2-4

Formål: Den svære start.

Der igangsættes aktiviteter på flere niveauer. Der skal handling til.

Aktiviteter:

1. Vi kickstarter processen med en uge med 3 gange fysisk træning sammen som gruppe.

2. Samme uge vil deltagerne være på en 3 dages Cleanse og der ud over vil hele ugen være sukkerfri.

3. På baggrund af spørgeskema samt den fysiske træning laves et skræddersyet træningsprogram for hver enkelt del

Fase 3

Tipping point

Uge 4-8

Formål:  Nu handler det om at holde fast. Resultaterne kommer ikke af sig selv og der er meget store kraften der vil forsøger at få dig/jer tilbage til de gode gamle vaner. I denne fase handler det om viljestyrke, udholdenhed og sammenhold. Motiver hinanden og hjælp hinanden. 

Aktiviteter:

1. Efter kickstarter ugen følger I hver jeres program. Så vidt det er muligt planlægges fællesaktiviteter, som er med til at skabe sammenhold og motivation, men er ikke et must.

Fase 4

Den ny virkelighed (Uge 8-...)

Formål: Det er nu op til dig som individ og jer som gruppe at skabe nye vaner og sætte nye standarder. Vær bevist omkring de ændringer I har lykkedes med og hvilke der stadig mangler et skub.

Hvilke skal blive til nye forbedrede vaner og hvordan skal der skabes positive resultater.

Aktiviteter:

1. Der afholdes et afsluttende evalueringsmøde. I fortæller hver i sær om jeres individuelle resultater (positive som negative) og i beskriver dynamikken i teamet. Hvordan fungerede i som team?

Det er ofte nemmere at tale om gruppemekanikker når det ikke er direkte arbejdsrelateret... få en åben og ærlig dialog.

Hvad ønsker I at integrere i jeres arbejdsprocesser ?

Hvordan arbejder med individuelle og team mål?